از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

به انجمن شرکتهای راهسازی ایران خوش آمدید

با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدردانی از افرادی که در نهادهای صنفی یا مدنی برای سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند. انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه 85 تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی را رسالت و از  اهداف  خود می داند . 
:: اخبار و اطلاعیه ها >>نامه شماره 5588 مورخ 99/7/2 انجمن به جناب آقاي دكتر قانع فر موضوع : اعتراض به نگارش بخشنامه شماره 99/330176 مورخ 99/6/26 << >>نامه شماره 5587 مورخ 99/7/2 انجمن به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرائي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع : حفظ قدرت خريد در پرداختهاي نقدي<< >>نامه شماره 5571 مورخ 99/06/19 انجمن در پاسخ به نامه شماره 151/ص/99 مورخ 99/06/15 شركت محترم پاركت با موضوع : تهاتر با دارايي << >>نامه شماره 5570 مورخ 99/06/17 انجمن به جناب آقاي دكتر غفاري معاونت محترم برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهر سازي، با موضوع : لزوم ابلاغ فوري نرخ عوارض آزاد راهي<< >> همكاران ارجمند موضوع : مدت زمان رسيدگي به صورت كاركردهاي قطعي و لزوم آزاد شدن ضمانت نامه ها در مدت سه ماه، به استحضار همگان مي رساند<< >>نامه شماره 2/43036 مورخ 1399/04/04 وزارت امور اقتصادي و دارايي ، در بازگشت به نامه شماره 5466 مورخ 1399/02/31 انجمن در خصوص (( درخواست پذيرش هزينه تنزيل اوراق بهادار اسلامي در كل سال 1397 به عنوان ه >>نامه شماره 5553 مورخ 99/05/30 به جناب آقاي دكتر رضايي رياست محترم كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با موضوع:درخواست ملاقات << >> نامه شماره 5551 مورخ 1399/05/29 انجمن به جناب آقاي دكتر خادمي معاون محترم وزير راه و شهرسازي با موضوع : ابلاغ آئين نا >> نامه شماره 5547 مورخ 1399/05/26 انجمن به جناب آقاي دكتر خادمي معاون محترم وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ، با موضوع : جرائم عمليات راهسازي - ضابطه شماره 773<< >>نامه شماره 5544 مورخ 1399/05/19 انجمن به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه با موضوع : آئين نامه اجرايي ماده "34 " قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشو >>نامه شماره 8219- الف مورخ 99/05/05 شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي ، صنفي و حرفه اي كشور، متضمن موافقت جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور<< >>نامه شماره 8219- الف مورخ 99/05/05 شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي ، صنفي و حرفه اي كشور، متضمن موافقت جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور<< >> نامه شماره 5536 مورخ 99/05/07 به جناب آقاي دكتر دژپسند وزير محترم امور اقتصادي و دارائي با موضوع : درخواست ابلاغ آئين نامه اجرائي تهاترها << >>نامه شماره 5535 مورخ 99/05/07 به جناب آقاي مهندس نفيسي با موضوع : جرائم عمليات راهسازي ( ضابطه 773 ) >> نامه شماره 5534 مورخ 99/05/05 به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه موضوع: ضابطه 773 و نامه شماره 214632 مورخ 99/4/31<< >>نامه شماره 5531 مورخ 99/04/31 انجمن به جناب آقاي مهندس اسلامي وزير محترم راه و شهر سازي با موضوع : كنترل كيفي و ارزيابي واحد هاي توليد قير << >> نامه شماره 99/206989 مورخ 99/04/29 سازمان برنامه و بودجه بدين مضمون كه اعتبار گواهينامه هاي پيمانكاري كه بالاترين پايه آن ، 3 ، 4 و 5 باشد و پس از ابتداي آبان ماه 1397 منقضي شده اند تا پايان مهرما >> نامه 5527 مورخ 99/4/25 به جناب آقاي دكتر نصيري اقدم دبير محترم كميسيون اقتصادي دولت با موضوع : درخواست پذيرش هزينه تنزيل اوراق بهادار سال 97<< >>نامه شماره 5526 مورخ 99/04/24 انجمن به جناب آقاي دكتر عدل معاونت محترم فني ، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور ، با موضوع : تقاضاي تعليق يك ساله بخشنامه هاي اخير الذكر<< >>نامه شماره 5525 مورخ 99/04/24 انجمن ، به جناب آقاي دكتر قانع فر رياست محترم دفتر نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع: جلسه مورخ 99/04/23 - بررسي درخواست كارفرمايان ، مشاورين و پيمانك >>امه شماره 5523 مورخ 99/04/23 انجمن به جناب آقاي دكتر خادمي معاون محترم وزير راه و شهرسازي ، با موضوع: افزايش غيرمتعارف قيمت آهن آلات و مكانيزم تعديل و ما به التفاوت<< >>نامه شماره 99/184482 مورخ 1399/04/18 سازمان برنامه و بودجه كشور ، با موضوع : شاخص هاي موقت تعديل دوره سه ماهه اول سال 1399<<
 

 

:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران